Thiết kế web chuyên nghiệpNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Audio Book] - Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ - Mark Twain (MP3)

[Audio Book] - Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ - Mark Twain (MP3)


Nguồn : Internet
Tác giả : Mark Twain
Kiểu tập tin : MP3
Độ lớn tập tin : 59.5 MB

Tóm tắt nội dung:
Cha kể cho các con nghe câu chuyện cha được nghe một người kể lại, người này đã nghe cha anh ta kể, người cha ấy lại nghe cha ông kể lại và cứ như thế mai... Ba trăm năm nay, có lẽ còn lâu hơn thế, những bậc cha ông đã truyền lại cho con cháu câu chuyện này và như vậy, câu chuyện đã được gìn giữ lại cho những thế hệ sau...Có thể đây là một dã sử, cũng có thể là chuyện cổ tích hoặc chuyện hoang đường. Có lẽ chuyện này có thật, cũng có lẽ là không, nhưng dẫu sao cũng có thể có thật. Có thể là xưa kia những nhà thông thái và các vị học giả tin câu chuyện này, những cũng có thể chỉ những người dân bình thường mới tin và yêu thích nó mà thôi. Cha kể cho các con nghe câu chuyện cha được nghe một người kể lại, người này đã nghe cha anh ta kể, người cha ấy lại nghe cha ông kể lại và cứ như thế mai... Ba trăm năm nay, có lẽ còn lâu hơn thế, những bậc cha ông đã truyền lại cho con cháu câu chuyện này và như vậy, câu chuyện đã được gìn giữ lại cho những thế hệ sau...Có thể đây là một dã sử, cũng có thể là chuyện cổ tích hoặc chuyện hoang đường. Có lẽ chuyện này có thật, cũng có lẽ là không, nhưng dẫu sao cũng có thể có thật. Có thể là xưa kia những nhà thông thái và các vị học giả tin câu chuyện này, những cũng có thể chỉ những người dân bình thường mới tin và yêu thích nó mà thôi. 


NGHE TRỰC TUYẾN SÁCH NÓI

01. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 1
02. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 2
03. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 3
04. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 4
05. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 5
06. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 6
07. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 7
08. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 8
09. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 9
10. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 10
11. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 11
12. Hoàng Tử Nhỏ và Chú bé nghèo khổ 12

Link dự phòng:
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/2706828985/01.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/1901374445/02.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/2670604822/03.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/720708300/04.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/4267709184/05.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/511587579/06.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/2088433926/07.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/1538349156/08.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/1147326692/09.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/1401482020/10.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/723271806/11.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
http://adf.ly/211261/banner/rapidshare.com/files/1425199375/12.HoangTuNho-thuvienso.info.mp3
Chia sẻ Sách Nói :

Thiết kế web bán hàng miễn phí

Thiết kế website thương mại điện tử
comments
 
Tắt Quảng Cáo [X]