Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Audio Book] Các 7 thói quen của gia đình hiệu quả cao

[Audio Book] Các 7 thói quen của gia đình hiệu quả cao


Nhà xuất bản: Simon & Schuster
ISBN: 1929494750
kbps MP3/320
Audio tiếng Anh 467 MB

Cuốn sách bán chạy nhất là cung cấp những bài học quý giá trong việc tạo ra và duy trì một nền văn hóa gia đình mạnh mẽ trong một thế giới hỗn loạn.

Không gia đình là miễn phí từ những thách thức từ các thành viên của mình hoặc từ thế giới bên ngoài. Bây giờ, với sự thấu hiểu sâu sắc như nhau, đơn giản và trí tuệ thực tế mà đẩy việc 7 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI CAO HIỆU QUẢ để hoan hô trên toàn thế giới, Stephen R. Covey tập trung vào chủ đề chính của ngày hôm nay xã hội - gia đình. Sử dụng 7 thói quen Covey tạo ra một khuôn khổ mạnh mẽ các nguyên tắc vượt thời gian, vũ trụ và hiển nhiên tự cho phép thành viên gia đình để giao tiếp hiệu quả về vấn đề của họ và giải quyết chúng. Ông cũng cho thấy các gia đình có thể di chuyển từ giải quyết vấn đề cho một bộ sáng tạo-tâm, tập trung vào hoàn thành các mục tiêu và góp phần cùng nhau trong những cách có ý nghĩa.

Sách giúp chúng ta phát triển ba điều đó sẽ giúp chúng ta và ở trong gia đình của chúng tôi về ca khúc. Nó soi sáng chúng tôi với ba mục đích chính.

1. Tầm nhìn rõ ràng các điểm đến của bạn: Các gia đình trên khắp thế giới đã tạo ra cảm giác của tầm nhìn chung và các giá trị thông qua việc phát triển một "tuyên bố nhiệm vụ gia đình". Sách sẽ giúp chúng tôi phát triển như một tuyên bố về cách thống nhất và củng cố gia đình bạn. Một tuyên bố nhiệm vụ gia đình có thể trở thành duy nhất của gia đình bạn "đích" và những giá trị nó chứa sẽ đại diện cho các hướng dẫn của chúng tôi. Khi điểm đến của chúng tôi là rõ ràng, chúng ta có thể tiếp tục trở lại với thời gian kế hoạch bay và thời gian một lần nữa. Trong thực tế, cuộc hành trình thực sự là một phần của điểm đến của chúng tôi.

2. Một kế hoạch bay: Điều quan trọng là kế hoạch bay của chúng tôi là dựa trên các nguyên tắc đó sẽ cho phép chúng tôi để đi đến đích của chúng tôi. Sách được dựa trên các nguyên tắc phổ quát, phi thời gian và hiển nhiên tự đó là đúng sự thật trong thế giới của các mối quan hệ của con người. Nguyên tắc này cuối cùng điều chỉnh trong cuộc sống của mọi người. Vi phạm những nguyên tắc này đảm bảo sự thất bại trong gia đình hoặc các tình huống khác. Mục đích thứ hai mạnh cho chúng ta như thế nào, bất kể tình hình của chúng tôi, khuôn khổ cuốn sách có thể được vô cùng hữu ích trong việc giúp chúng ta công cụ chẩn đoán tình hình của chúng tôi và tạo ra thay đổi tích cực từ trong ra ngoài.

3. Một la bàn: Thứ ba mục đích là để giúp chúng tôi nhận ra và phát triển bốn món quà duy nhất chúng tôi đã cho phép chúng tôi để trở thành một tác nhân của sự thay đổi trong gia đình của chúng tôi. Những món quà trở thành một la bàn hoặc hướng dẫn một hệ thống bên trong mà sẽ giúp gia đình chúng tôi ở lại khóa học như chúng tôi di chuyển đến đích của chúng tôi.

Download
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]