Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Audio Book] Đại Cương Lịch Sử Việt Nam - Trương Hữu Quýnh (PDF+MP3)

[Audio Book] Đại Cương Lịch Sử Việt Nam - Trương Hữu Quýnh (PDF+MP3)
Từ sau Đại hội VI của Đảng (tháng 12 - 1986), đất nước Việt Nam  dần dần đổi mới. Trong không khí cởi mở chung của cả dân tộc, sử học cũng có nhiều chuyển biến. Trong lĩnh vực nghiên cứu, nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc được nghiên cứu sâu hơn, nhiều hội thảo khoa học về một số nhân vật lịch sử hoặc về việc đánh giá lại một số triều đại phong kiến và một số danh nhân, đã được tổ chức. Nhiều đề tài nghiên cứu sử học được Nhà nước tài trợ. Nguồn sử liệu được khai thác ngày càng phong phú và đa dạng; sự giao lưu và trao đổi khoa học về các vấn đề lịch sử giữa các nhà nghiên cứu cũng cởi mở hơn. Thành quả của các công trình nghiên cứu, các cuộc hội thảo khoa học nói trên, đã làm sáng rõ thêm nhiều vấn đề của lịch sử và văn hoá dân tộc, để từ đó hoà nhập rộng rãi hơn vào công cuộc đổi mới của đất nước và vào dòng sử học thế giới.
Đất nước đang bước vào một thời kỳ xây dựng mới, thời kỳ của công nghiệp hóa và hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi mỗi một người Việt Nam phải có sự hiểu biết đầy đủ hơn, mới mẻ hơn về toàn bộ lịch sử dân tộc theo tinh thần ôn cố tri ân, lấy xưa phục vụ nay. Trước yêu cầu chính đáng và to lớn đó, Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản Bộ sách Đại cương lịch sử Việt Nam gồm 3 tập:

Tập I : Đại cương lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858.
Tập II : Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1945.
Tập III : Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1995...

Nguồn : internet
Tác giả : Trương Hữu Quýnh
Kiểu tập tin :
Độ lớn tập tin : 1.9GB

Danh sách file tải về:
[ P01 ]  [ P02 ]  [ P03 ]  [ P04 ]  [ P05 ]  [ P06 ]  [ P07 ]  [ P08 ]  [ P09 ]  [ P10 ]
[ P11 ]  [ P12 ]  [ P13 ]  [ P14 ]  [ P15 ]  [ P16 ]  [ P17 ]  [ P18 ]  [ P19 ]  [ P20 ]
[ P21 ]  [ P22 ]  [ P23 ]  [ P24 ]  [ P25 ]  [ P26 ]  [ P27 ]  [ P28 ]  [ P29 ]  [ P30 ]
[ P31 ]  [ P32 ]  [ P33 ]  [ P34 ]  [ P35 ]  [ P36 ]  [ P37 ]  [ P38 ]  [ P39 ]  [ P40 ]
[ P41 ]  [ P42 ]  [ P43 ]  [ P44 ]  [ P45 ]  [ P46 ]  [ BOOK1 ]  [ BOOK2 ] 


Pass Unlock: thuvienso.info
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]