Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Audio] Tuyển Tập Sách Nói Phật Pháp - Full

[Audio] Tuyển Tập Sách Nói Phật Pháp - Full


TUYỂN TẬP SÁCH NÓI PHẬT PHÁP
1. Bước Đầu Học Phật - Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc:  Huy Hồ, Thy Mai, Đức Uy, Kim Phượng
2. Ăn Chay và Sức Khỏe - Việt dịch: Trần Anh Kiệt - Giọng đọc: Đức Uy, Kim Phượng
3. Bông Hồng Cài Áo - Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy
4. Công Đức Phóng Sanh - Nguyên tác: Pháp sư Viên Minh - Việt dịch: Nguyến Minh Tiến - Giọng đọc: Huy Hồ, Tấn Thi
5. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời - Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
6. Hạnh Phúc Mộng Và Thực - Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng, Kim Phụng
7. Hiệu Lực Cầu Nguyện - Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Thy Mai
8. Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi - Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết
9. Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Nguyên Tác: Đại sư Tỉnh Am - Giọng đọc: Huy Hồ
10. Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Tác giả: Quách Huệ Trân - Giọng đọc: Huy Hồ, Ánh Tuyết
11. Nhẹ Gánh Lo Âu - Nguyên tác: Sridan Manadan - Việt dịch: Thích Tâm Quang - Giọng đọc: Huy Hồ, Tấn Thi
12. Nói Với Người Xuất Gia Trẻ Tuổi - Tác giả: HT Thích nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy
13. Phật Học Cơ Bản - Ban hoằng pháp TW - Giọng đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Kim Phụng, Kim Phượng, Đức Uy, Ngọc Mỹ
14. Phật Học Phổ Thông - Tác giả: HT Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Đức Uy
15. Phật Học và Y Học - Tác giả: Quách Huệ Trân - Giọng đọc:
16. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
17. Sen Nở Trời Phương Ngoại - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
18. Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên - Nguyên tác: HT. Tinh Vân - Việt dịch: Hạnh Huệ - Giọng đọc: Kim Phụng
Nguồn: Trung Tâm Diệu Pháp ÂM
LUẬN THÀNH DUY THỨC - Đại Đức Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN Thành phố HCM.
1. Cấu trúc tâm thức
2. Mục đích của Duy thức học
3. Phá chấp ngã thường còn
4. Ngã giả định và các liên hệ vô ngã
5. Vô ngã và hành vi
6.Bản chất của pháp
7. Phá chấp pháp ngoại đạo
8. Ba phương diện của Alaya
9. Hạt giống bẩm sinh và huân luyện
10. Đặc tính của chủng tử
11. Hoạt dụng của Alaya
12. Hoạt dụng của thức Mạt na: Trung tâm chấp ngã
13. Ý thức- Bản chất và loại hình
14. Ý thức - Đối tượng nhận thức
15. Năm thức giác quan
16. Thái độ tâm lý - nhóm biến hành
17. Thái độ tâm lý - Nhóm biệt cảnh
Tổng hợp (khosachnoi.net)
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]