Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Audio Book] Kỹ Năng Xây Dựng và Quản Lý Dự Án - Ngọc Lâm (PDF+MP3)

[Audio Book] Kỹ Năng Xây Dựng và Quản Lý Dự Án - Ngọc Lâm (PDF+MP3)
Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Ngọc Linh
Kiểu tập tin :
Độ lớn tập tin : 200MB


Các nhà nghiên cứu về phát triển nhận xét rằng ở các nước đang phát triển, người ta ngày càng sử dụng chương trình và dự án nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Trong gần một phần tư thế kỷ qua, dự án đã là một thứ công cụ hay phương tiện để những tổ chức viện  trợ quốc tế chuyển giao viện  trợ không hoàn lại, các khoản  tín dụng, cũng như  các khoản  cho vay và viện  trợ kỹ  thuật. Với chức năng  là đòn bẩy quan  trọng  trong  tiến  trình phát  triển, dự án giúp biến kế hoạch  thành hành động. Với mục đích cuối cùng là mang lại thay đổi về mặt xã hội và kinh tế, dự án là phương tiện huy động tài nguyên và nguồn lực các loại và phân bổ chúng một cách hợp lý để tạo ra hàng hóa kinh tế và những dịch vụ xã hội. Nếu việc xác định, hình  thành,  chuẩn bị kế hoạch và  thực hiện dự án không được kỹ càng,  thì dự án có thể thất bại, nghĩa là khả năng cũng như tiềm năng của cộng đồng không được phát huy và vốn liếng đổ vào dự án bị lãng phí. Do đó khả năng quản lý dự án là một yêu cầu rất quan trọng.

Hiện nay, số lượng dự án tăng lên và các dự án ngày càng phức tạp hơn. Trước đây việc huấn luyện cán bộ quản lý dự án có một trọng tâm rất hẹp : đánh giá về mặt kinh tế hơn là phát triển những kỹ năng và khả năng quản  lý rộng hơn. Quản  lý dự  án  là một hệ  thống lồng ghép những yếu tố và những hoạt động  (xác định, chuẩn bị, phân  tích  tính chất khả  thi,  thiết kế,  thẩm định, chấp  thuận, tổ chức,  thực hiện, kiểm tra, lượng giá và tiếp tục theo dõi tác động) đòi hỏi phải thực hiện những chức năng quản lý thành thạo trong suốt chu kỳ dự án.

Trước khi nói tới quản  lý dự  án,  chúng  ta cần xem lại một số điều kiện tối quan  trọng  liên quan tới dự án và quản lý dự án, như : đối tác và quan hệ đối tác, sự tham gia của cộng đồng, sự phát triển bền vững, v.v… Cái mới  trong  tìm hiểu về dự án  là quan hệ đối  tác và  sự  tham gia của cộng đồng vào dự án. Khi nói dự án, người ta thường hay nghĩ tới thuần túy “bên cho” và “bên nhận”. Một khi tổ chức thực hiện dự án ra đi, thì đâu lại hoàn đấy, thậm chí còn để lại những xung đột bộc lộ hay tiềm ẩn trong nội bộ cộng đồng, vì thế dự án xem như thất bại và, như theo định nghĩa, dự án không mang lại sự thay đổi theo hướng tích cực. Phải làm sao cho cộng đồng “sở hữu” dự án ngay từ đầu đến cuối, bởi vì khi tác viên dự án đi rồi chính cộng đồng sẽ duy trì hoặc phát huy hơn nữa những thành quả của dự án. Nói cách khác, được như thế dự án mới bền vững.
Xét theo quan điểm phát triển cộng đồng, thực hiện một dự án là nhằm tạo ra những điều kiện cải thiện tình trạng kinh tế và xã hội của một cộng đồng mà chúng ta muốn giúp đỡ. Thực hiện một dự án không phải  là mang  tiền bạc, vật chất đến  cho một cộng đồng mà  trước  tiên  là nhằm phát huy sự tham gia của người dân trong cộng đồng, giúp họ xác định những nhu cầu đích thực của họ cần phải giải quyết, giúp họ tự lực, gây ý  thức, tắt một lời  là mang lại  cho họ quyền lực để họ tự giải quyết những vấn đề của họ. Sự can thiệp của tác viên cộng đồng hay tác viên dự án chỉ mang tính chất xúc tác.

DOWNLOAD

http://www.mediafire.com/?v8i3k9472yi9nx2
http://www.mediafire.com/?n0pis17upaoehgy
http://www.mediafire.com/?ezmq1v1h313up2q
http://www.mediafire.com/?ek22hmu06mvuxms
http://www.mediafire.com/?13fpriy2gmr4ck8
http://www.mediafire.com/?mmu1t97a3c91ffv
http://www.mediafire.com/?6d163gms096553d
http://www.mediafire.com/?8xs64gyksq1mmqm
http://www.mediafire.com/?x4tj98t8a2m5m83
http://www.mediafire.com/?04qa6zh6taswh97

Link dự phòng:

https://www.rapidshare.com/files/3479410515/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.001
https://www.rapidshare.com/files/2319723589/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.002
https://www.rapidshare.com/files/2461362601/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.003
https://www.rapidshare.com/files/3699908465/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.004
https://www.rapidshare.com/files/3504879000/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.005
https://www.rapidshare.com/files/1239616727/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.006
https://www.rapidshare.com/files/4177847062/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.007
https://www.rapidshare.com/files/2223017917/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.008
https://www.rapidshare.com/files/1097788724/Ky_Nang_XD_va_QL_Du_An.rar.009
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]