Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 7 - Thích Thông Lạc

[Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 7 - Thích Thông Lạc

Đây là bộ sách "Đường Về Xứ Phật" do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio "Đường Về Xứ Phật" tập 7 trong 1 file nén “.rar” (118Mb) tại đây, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu dưới đây để nghe hoặc download. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Hoặc bạn có thể tải về trọn bộ tại đây.

MỤC LỤC
Đường Về Xứ Phật tập 7
1.      Lời nói đầu                                                   
2.      Định Niệm Hơi Thở                                        
3.      Tưởng định                                                   
4.      Thiền xả tâm                                                  
5.      Cận tử nghiệp.                                                
6.      Tiếp dẫn về Cực Lạc .                                     
7.      Khi tắt thở mà còn sân hận.                                
8.      Ý thức                                                          
9.      Tâm linh.                                                      
10.  Mạc Na Thức và A Lại Gia Thức .                      
11.  Tu sai hay đúng                                              
12.  Ý thức phân biệt và tỉnh giác                              
14.  Ngồi thiền nhập định                                        
15.  Tiếng kêu cứu giữa biển khơi                             
16.  Thời khóa tu tập                                             
18.  Đừng mất hi vọng                                           
19.  Tự tại ra đi.                                                   
20.  Pháp hướng tâm                                             
21.  Trọng nam khinh nữ                                       
22.  Nén tâm hương                                              
23.  Đếm 1000 hơi thở                                           
24.  Vọng tưởng xen vào                                        
25.  Chọn pháp dễ tu                                             
26.  Xả tâm
27.  Tùy thuận.                                                    
28.  Hội họp.                                                       
29.  Dẫn tâm vào đạo                                            
30.  Làm chùa, tô tượng, đúc chuông.                       
31.  Yểu tử được tái sanh không?.                           
32.  Nhân quả xinh đẹp .                                       
33.  Hối lộ Phật .                                                 
34.  Cúng dường trai Tăng .                                   
36.  Trùng trong lông sư tử .                                  
37.  Cúng dường đúng chánh pháp.                        
39.  Mời ông bà đã chết về ăn tết.                             
40.  Cầu phúc, xin lộc                                            
41.  Kinh sách Phát Triển.                                       
42.  Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát.                         
43.  Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía                          
44.  Kinh Kỳ Cầu và điệp phái.                                
45.  Tuần thất.                                                      
46.  Xóc thẻ .                                                      
47.  Tượng Phật quá nhiều.                                   
51.  Chết giờ tốt, giờ xấu                                        
52.  Giờ hạ huyệt .                                                
53.  Không thắp hương khi cúng giỗ.                         
54.  Sáu nẻo luân hồi .                                            
55.  Đức Phật Di Lặc.                                            
56.  Tu hành tránh pháp ức chế tâm.                         
57.  Lời nói phải đi đôi với việc làm.                          
58.  Tâm thanh tịnh                                               
59.  Đã học giới luật mà còn phạm.                           
60.  Ăn của đàn na tín thí mà không tu.                      
61.  Thân kiến là gì?.                                             
62.  Xem ngày giờ tốt xấu                                       
63.  Độ siêu thoát .                                                
64.  Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối.                       
65.  Đi dép da, mặc áo lông thú .                             
66.  Mừng sinh nhật Thầy trụ trì.                              
67.  Cúng dường bố thí đúng chánh pháp.                   
68.  Lên đồng nhập cốt.                                          
69.  Ăn thịt chúng sanh .                                         
70.  Tụng kinh giỏi, thông giáo lí .                            
72.  Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa.                                                 
73.  Học trò bạc nghĩa                                            
74.  Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi                               
75.  Tội tử hình                                                    
76.  Thuê du côn .                                               
77.  Ngồi mát ăn bát vàng                                      
78.  Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ Phật Giáo.                      
79.  Giải hạn                                                       
80.  Bà La Môn.                                                  
81.  Cúng kem .                                                   
83.  Triệu linh tiếp linh                                                              
85.  Linh hồn báo mộng                                                   
86.  Tạo điều thiện cho người chết                           
87.  Chúc thọ                                                      
89.  Chiếm đoạt chùa .                                           
90.  Thầy tụng                                                   
91.  Tứ chúng.                                                     
93.  Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe                           
94.  Ông Táo                                                       


HẾT
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]