Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 4 - Thích Thông Lạc

[Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 4 - Thích Thông Lạc

Đây là bộ sách "Đường Về Xứ Phật" do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio "Đường Về Xứ Phật" tập 4 trong 1 file nén “.rar” (113Mb) tại đây, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu dưới đây để nghe hoặc download. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Hoặc bạn có thể tải về trọn bộ tại đây.

MỤC LỤC
Đướng Về Xứ Phật tập 4

3.    Kiến giải
4.    Thiện pháp
5.    Phật tánh.
6.    Vô minh.
9.    Xá lợi.
10.                        Phật và A La Hán .
11.                        Bản thể tuyệt đối .
12.                        Chánh pháp và tà pháp.
13.                        Sinh hoạt Phật Giáo.
14.                        Tha thứ.
15.                        Lòng thương yêu.
16.                        Cận tử nghiêp.
17.                        Linh hồn.
18.                        Tục lệ.
19.                        Áo lục thù, áo hải hội.
20.                        Chiếc áo không che được mắt Thánh .
21.                        Sát sanh siêu Cực Lạc.
22.                        Bốc mộ.
23.                        Nhân ác.
24.                        Sống dầu đèn, chết kèn trống.
25.                        Biến đổi luật nhân quả
26.                        Sát sanh cầu hạnh phúc.
27.                        Mười hai bà mụ
28.                        Cần xả bỏ mê tín .
29.                        Cách thức tu tập.
30.                        Lạc hậu, mê tín, tiền mất tật mang
31.                        Lời di chúc của LK gửi lại cho chồng và các con .
33.                        Giới luật
34.                        Đức hạnh làm người .
35.                        Lòng hiếu sinh
36.                        Ngăn ác, diệt ác pháp
37.                        Học tập đạo đức .
38.                        Bất động tâm định
39.                        Thọ Bát Quan Trai .
40.                        Học đạo đức
41.                        Làm chủ sự sống chết
42.                        Phật tánh
43.                        Người muốn tu theo đạo Phật là phải sống có đạo đức
44.                        Hơn 2500 năm có vị thánh tăng Alahan nào hay không ?
45.                        Bậc ALaHán có tâm đại bi không?
47.                        Dùng ái ngữ như thế nào đúng?
48.                        Cái hay của Đại Thừa là cái tưởng của bồ tát Long Thọ
49.                        Chính Đức Phật dạy không có thế giới siêu hình
50.                        Đại Thừa có ý đồ diệt Phật Giáo
52.                        Phước chúng sanh chưa đủ tìm một vị Alahan rất khó
53.                        Pháp sai chứ người không sai
54.                        Ăn ngày một bữa
55.                        Ăn ngọ
56.                        Nói cái sai của Đại Thừa và Thiền Đông Độ có gì mà sân
57.                        Họ chấp nhận Thầy có lợi gì cho Thầy
59.                        ALaHán
60.                        Những quả ALaHán của Đại Thừa
61.                        Chí nguyện chứng quả ALaHán toàn giác.
62.                        Một vị ALaHán có vào sanh ra tử để độ chúng sanh không ?
63.                        Mục đích con muốn xuất gia với Thầy
64.                        Sóng gió Chơn Như .
65.                        Thọ hành Tứ Niệm Xứ
66.                        Thiện pháp .
67.                        Mười năm trong thất không bằng tu một năm trong động
68.                        Niệm Phật không phải là pháp môn tu xả tâm
69.                        Tứ Bất Hoại Tịnh
71.                        Chấn chỉnh Phật giáo
72.                        Loài thực vật có cảm nhận sự đau khổ không.
73.                        Thư ngỏ


Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]