Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Sách Nói] 37 Phẩm Trợ Đạo - Thích Thông Lạc (Full)

[Sách Nói] 37 Phẩm Trợ Đạo - Thích Thông Lạc (Full)


37 PHẨM TRỢ ĐẠO

Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo được thầy Thích Thông Lạc biên soạn, là một bảng thống kê các pháp tu hành của đạo Phật, từ người sơ cơ mới bắt đầu tu tập cho đến khi chứng đạo, có đầy đủ 37 pháp hành, từ dễ đến khó và lý giải rành mạch, rõ ràng.

Vì thế, bài kinh này có tên là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo.

Kính mời các bạn tải  quyển sách nói audio với file nén “.rar” (58Mb – có đính kèm ebook để đọc) tại đây, (http://www.mediafire.com/?8d3tp8dkt2immxu) rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.

MỤC LỤC

1.     Lời nói đầu
10.                        Bài pháp thứ tám: Tứ như ý túc
12.                        Thất giác chi
13.                        Tứ niệm xứ
14.                        Ba thiện hạnh
15.                        Pháp thân hành
16.                        Pháp như lý tác ý
17.                        Lòng tin
18.                        Tâm bất động, thanh thản, an lạc
19.                        Pháp môn tác ý
20.                        Thân cận thiện hữu tri thức
21.                        Tu tập chín giai đoạn
22.                        Ông A Na Luật thực hiện Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
23.                        Chứng đạo mới được dạy người tu tập
24.                        Sống độc cư - Sống một mình
25.                        Tâm vô lậu - Mục đích tu chứng đạo là tâm Vô lậu
26.                        Mười một Tri kiến giải thoát.
27.                        Tri kiến giải thoát thứ I : Sắc do 4 đại hợp thành
28.                        Tri kiến giải thoát thứ II : Nghiệp tướng
29.                        Tri kiến giải thoát thứ III : Dục tầm, sân tầm, hại tầm
30.                        Tri kiến giải thoát thứ IV: Sống độc cư – phòng hộ 6 căn
31.                        Tri kiến giải thoát thứ V : Thực hiện lòng tốt của mình đối với mọi người
32.                        Tri kiến giải thoát thứ VI : Dẹp trừ, phá vỡ tâm nghi ngờ
33.                        Tri kiến giải thoát thứ VII : Pháp tu tập làm chủ sinh, già, bịnh, chết và giới luật đức hạnh của Phật
34.                        Tri kiến giải thoát thứ VIII : Bát chánh đạo
35.                        Tri kiến giải thoát thứ IX :Tứ Niệm Xứ
36.                        Tri kiến giải thoát thứ X : Thiểu dục tri túc
37.                        Tri kiến giải thoát thứ XI : Cung kính và tôn trọng
38.                        Các quả tu chứng của Phật giáo 
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]