Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Sách Nói] Những chặng đường tu học của người cư sĩ

[Sách Nói] Những chặng đường tu học của người cư sĩ


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Đức Phật đã dạy: “Giới luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo
mất”. Vậy xin thưa hỏi cùng quý phật tử: Hiện giờ giới luật còn, hay đã mất?

          Muốn tín ngưỡng theo một tôn giáo nào, thì các bạn phải tìm hiểu, nghiên cứu tôn giáo ấy cho tường tận. Nếu tôn giáo đó là một chân lý của loài người, thì các bạn nên tin theo và sống đúng những lời dạy của tôn giáo ấy. Còn ngược lại, những tôn giáo xây dựng thế giới siêu hình, lấy nhất thần hoặc đa thần làm chỗ tín ngưỡng, đó là những tôn giáo ảo tưởng, thiếu thực tế, không cụ thể, thì các bạn cần nên xem xét lại, đừng quá vội tin. Nó không mang đến lợi ích thiết thực cho đời sống của các bạn, mà còn truyền đạt những tư tưởng mê tín, dị đoan, trừu tượng, lạc hậu, biến các bạn trở thành những người cuồng tin, mê tín, mù quáng, lạc hậu...

Cho nên, muốn vào đạo Phật, các bạn cũng đừng nên quên lời dạy trên đây, tức là các bạn phải tìm hiểu nghiên cứu cặn kẽ:
1- Phật là ai?
2- Pháp là gì?
3- Tăng là những người nào?

Các bạn đừng nhắm mắt tin theo, mà phải chọn mặt gửi vàng, đừng quá dễ duôi, để tâm hồn và tư tưởng trong sạch của các bạn bị ô nhiễm một lớp tư tưởng ảo ảnh, mơ hồ của tôn giáo gieo vào, thì thật là tai hại cho một kiếp làm người của các bạn.

Kính mời các bạn tải  quyển sách nói audio với file nén “.rar” (104Mb – có đính kèm ebook để đọc) tại đây,  rồi mở nén ra nghe theo từng đề tài hoặc có thể nghe từ a-z. Hoặc các bạn có thể bấm vào nghe từng phần một theo những đề mục có dòng chữ màu ở trong phần mục lục.

MỤC LỤC

          Chặng đường thứ nhất: THỌ TAM QUY - NGŨ GIỚI

1.     Lời nói đầu...................................................................9
2.     Phần thứ nhất: Quy y Tam Bảo .............................13
3.     Ngôi thứ nhất: Phật bảo ............................................17
4.     Ngôi thứ hai: Pháp bảo ..............................................23
5.     Ngôi thứ ba: Tăng bảo ..............................................26
6.     Thực hành Tam quy...................................................36
7.     Tứ Bất Hoại Tịnh ......................................................40
8.     Niệm Phật ...........................................................42
9.     Niệm Pháp ..........................................................48
10.                        Niệm Tăng ...........................................................51
11.                        Niệm Giới ............................................................54
12.                        Phần thứ hai: Thọ Ngũ Giới ...................................58
13.                        Giới thứ nhất: Cấm sát sanh ......................................62
14.                        Giới thứ hai: Cấm tham lam, trộm cắp .....................74
15.                        Giới thứ ba: Cấm tà dâm ...........................................81
16.                        Giới thứ tư: Cấm vọng ngữ .......................................84
17.                        Giới thứ năm: Cấm uống rượu ..................................95
18.                        Lời khuyên ..............................................................104

Chặng đường thứ hai: THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

19.                        Lời nói đầu ..............................................................111
20.                        Lời bạt .....................................................................118
21.                        Nghi thức Thọ Bát Quan Trai Giới .........................120
22.                        Nghi lễ Thọ Bát Quan Trai Giới .............................123
23.                        Phương pháp hành trì ..............................................124
24.                        Phương hướng tu tập giới luật .................................127
25.                        Năm giới trọng của người cư sĩ ...............................128
26.                        Bốn giới hòa của người cư sĩ ...................................129
27.                        Ba giới đức nòng cốt của người cư sĩ ......................131
28.                        Ba giới hạnh nòng cốt của người cư sĩ ....................132
29.                        Oai nghi tế hạnh của người cư sĩ .............................133
30.                        Kết luận những oai nghi tế hạnh .............................138
31.                        Giới tướng Bát Quan Trai Giới ............................140
32.                        Giới thứ ba: Cấm dâm dục ......................................142
33.                        Giới thứ sáu: Cấm trang điểm .................................151
34.                        Giới thiệu giới thứ bảy của Bát Quan Trai Giới ......159
35.                        Giới thứ bảy A: Cấm nằm giường cao, rộng lớn .....160
36.                        Giới thứ bảy B: Không ca hát và nghe ca hát .........166
37.                        Giới thứ tám: Cấm ăn uống phi thời .......................179
38.                        Pháp hành trong ngày Thọ Bát Quan Trai ...............191
39.                        Pháp tu tập thứ I: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác .192
40.                        Căn bản khi đi kinh hành .........................................198
41.                        Tu tập tỉnh thức trong mọi hành động ......................201
42.                        Pháp tu tập thứ II: Định Niệm Hơi Thở ..............205
43.                        Giới niệm hơi thở ra, hơi thở vô ..............................207
44.                        Lưu ý cách ngồi khi tu tập Định Niệm Hơi Thở ......215

Bảy đề mục đầu Nhiếp tâm và An trú tâm

45.                        I- Hít vô...; thở ra, tôi biết .......................................216
46.                        II- Hít vô dài...; thở ra dài, tôi biết .........................217
47.                        III- Hít vô ngắn...; thở ra ngắn, tôi biết ............218
48.                        IV- Cảm giác toàn thân... tôi biết .....................219
49.                        V- An tịnh thân hành... tôi biết ..........................220
50.                        VI- Cảm giác tâm hành... tôi biết ......................221
51.                        VII- An tịnh tâm hành... tôi biết ........................221
52.                        Mười hai đề mục Ly ác pháp ..................................222
53.                        I- Quán thân vô thường... tôi biết ......................223
54.                        II- Quán thọ vô thường... tôi biết ......................224
55.                        III- Quán tâm vô thường... tôi biết ....................225
56.                        IV- Quán các pháp vô thường... tôi biết ............226
57.                        V- Quán ly tham... tôi biết .................................227
58.                        VI- Quán ly sân... tôi biết ..................................227
59.                        VII- Quán từ bỏ tâm tham... tôi biết ..................228
60.                        VIII- Quán từ bỏ tâm sân... tôi biết ...................229
61.                        IX- Quán đoạn diệt tâm tham... tôi biết ............230
62.                        X- Quán đoạn diệt tâm sân... tôi biết ................231
63.                        XI- Quán tâm định tỉnh... tôi biết ......................232
64.                        XII- Với tâm giải thoát... tôi biết .......................233
65.                        Pháp tu tập thứ III: Định Vô Lậu .......................235
66.                        Thực phẩm bất tịnh .................................................239
67.                        Pháp tu tập thứ IV: Định Sáng Suốt ...................265
68.                        Lời nhắc nhở sau cùng ............................................271
69.                        Lời tác bạch cuối ngày Thọ Bát Quan Trai .............273

(Nguồn: www.khosachnoi.net)
Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]